MOHENDŽODÁRO ZÁKLADNÍ KURZ

Datum: 29. 9. 2022 18:15 - 25. 5. 2023 18:15 14 setkání, každý lichý týden

Místo: KDECO Města Mayen 1536, Uherské Hradiště 68601 www.kdeco.uh.cz

Kraj: Zlínský kraj

Typ: Docházkový kurz

Cena: 4200 Kč

Lektoři: Petra Ogé

V bezpeí uzaveného enského kruhu se nauíme Mateský okruh Mohendodára, který má 4 asány. Cílem vech asán je celistvost. To znamená, ena pochopí, e není ani jednou, ale e to je energie, která je na dvou koncích a ona vyuívá oba dva.

Nauíme se a zvdomíme si práci se svaly pánevního dna. Tato jemná, ale hluboká technika nás bude provázet v kadé z asán.

Velkm pomocníkem k cestě k sobě nám budou Mohendžodáro a Osho meditace.
Poslední ale o nic méně dleitou ástí Mohendodára je kruh en, jejich pítomnost, píbhy, proitky a podpora.

Magie ženského tance
Celostní pohybový trénink zaměřený na ženskou eleganci, zdraví,
taneční dovednosti a zdravou psychiku, esenciální pohyby pro rozvoj ženství a vnitřní síly
Víkendový kurz plný naplňujících zážitků.